Tổng hợp kết quả kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản – Hội đồng thi tỉnh Bình Dương. Ngày thi: 30/10/2020.


Từ khóa trong bài viết: chứng chỉ hành nghề môi giới, môi giới bất động sản.  Tags: nghề môi giới, môi giới nhà đất, khóa học môi giới. Liên kết tham khảo: Khóa học Chứng chỉ Môi giới, Định giá, Quản lý Sàn giao dịch bất động sản tại Cần Thơ.

Kết quả kỳ thi: Chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *